Regulamin zakupu i relizacji voucherów

 1. Definicje
  Użyte w poniższym regulaminie określenia oznaczają:
  a) Sprzedawca/Fotograf – Marta Kowalczyk Photography
  b) Nabywca – osoba dokonująca zakupu vouchera,
  c) Obdarowany – osoba uprawniona do zrealizowania vouchera,
  d) Voucher – karta podarunkowa,
  e) Sesja fotograficzna – usługa, która będzie realizowana po nabyciu vouchera.
 2. Organizatorem sesji fotograficznej jest Marta Kowalczyk Photography, zanurzeniwczasie@gmail.com, numer tel. 571-484-567, ul. Morenowe Wzgórze 12/15, 80-283 Gdańsk, www. zanurzeniwczasie.pl
 3. Zakup Vouchera
  a) Zakupu vouchera dokonuje się poprzez stronę internetową – Vouchery.
  b) Wartość/cena vouchera to wartość sesji fotograficznej, która została wybrana i wskazana na voucherze.
  c) Nabywca/Obdarowany otrzymuje voucher w postaci cyfrowej, zawierający indywidualny numer referencyjny oraz dane kontaktowe Sprzedawcy.
  d) Ważność vouchera stanowi 6 miesięcy od daty zakupu przez Nabywcę. Termin ważności jest wskazany na Voucherze i nie ulega zmianie.
  e) Nabywca podczas dokonywania zakupu decyduje czy zakupuje voucher dla siebie czy dla Obdarowanego.
  f) Nabywca/Obdarowany otrzymuje voucher w formie elektronicznej przesyłany na podany w formularzu adres email.
  g) W przypadku zakupu vouchera dla Obdarowanego, Nabywca otrzymuje potwierdzenie zakupu vouchera na podany w formularzu adres email.
  h) Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży, wymiany na gotówkę.
  i) W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie (patrz pkt. 3. d)) zarówno Nabywcy jak i Obdarowanego nie przysługuje zwrot kosztów.
  j) Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
  k) Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.
 4. Realizacja vouchera
  a) Voucher upoważnia do wzięcia udziału w sesji fotograficznej wybranej przy jego zakupie i wskazanej na voucherze. Warunki i zakres sesji został opisany i przekazany Nabywcy/Obdarowanemu.
  b) Sesja fotograficzna odbywa się przed upływem terminu ważności vouchera – 6 miesięcy od daty zakupu.
  c) Nabywca/Obdarowany powinien skontaktować się (poprzez social media: Facebook, Instagram, telefonicznie, emailowo) z Fotografem w celu umówienia się na sesję zdjęciową.
  d) Aby rezerwować dogodny termin realizacji sesji zdjęciowej zaleca się jak najszybszy kontakt po zakupie/otrzymaniu vouchera.
  e) Nabywca/Obdarowany w porozumieniu z Fotografem ustala termin, godzinę oraz miejsce realizacji sesji zdjęciowej na terenie Trójmiasta.
  f) Sesje zdjęciowe odbywają się w plenerze lub w wybranym przez Nabywcę/Obdarowanego studiu zdjęciowym na terenie Trójmiasta.
  g) Sesje zdjęciowe realizowane w studiach fotograficznych na terenie Trójmiasta wymagają opłacenia kwoty za wynajem, określonej w cennikach poszczególnych studiów fotograficznych.
  h) Nabywca/Obdarowany korzysta z sesji zdjęciowej, której warunki i zakres został mu przekazany.
  i) Nabywca/Obdarowany ma możliwość dokupienia dodatkowych ujęć.
  j) Jeśli Nabywca/Obdarowany wyrazi zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych na sesji zdjęciowej w portfolio, stronie internetowej www.zanurzeniwczasie.pl, social mediach Fotografa to z tego tytułu nie będzie w przyszłości przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.
  k) W sprawach, które nie zostały objęte Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.